Детально все тут https://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/135.html