http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/125.html