Постанова КМУ №848: "Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється виходячи  з доходів,  нарахованих  особам, які досягли 14-річного віку  станом  на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування  податку  з  доходів фізичних  осіб, відомості про які надаються  структурним  підрозділам  з  питань соціального захисту населення  ДФС,  Пенсійним  фондом  України,  фондами соціального страхування,  у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також  розмірів  державної  соціальної  допомоги,  що виплачується структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення, КРІМ: частини  допомоги  при  народженні  дитини,  виплата якоїздійснюється  одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої  здійснюється  одноразово, одноразової  винагороди жінкам, яким  присвоєно  почесне  звання  України "Мати-героїня", державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку  чи  піклування, щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на  оплату житлово-комунальних послуг. До сукупного доходу також НЕ враховуються: сплачені особою аліменти, доходи  від  розміщення  депозитів, оплата  праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування та   результатів  виборів, допомога громадських  та  благодійних організацій, допомога  на  поховання, одноразова  допомога,  яка надається  відповідно  до  законодавства  або за рішеннями органів виконавчої   влади   та   місцевого  самоврядування, підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форми  власності, вартість безоплатно       отриманих       санаторно-курортних      путівок, протезно-ортопедичних  виробів,  засобів  реабілітації, суми, які виплачуються    в   порядку   відшкодування   шкоди,   заподіяної працівникові   за   ушкодження   його  здоров’я,  що  пов’язане  з виконанням  ним  трудових  обов’язків.