https://teplo.gov.ua/news/81-pravo-oformyty-subsydiiu-ne-na-vsikh-zareiestrovanykh-a-faktychno-prozhyvaiuchykh-v-pomeshkanni-osib-zalyshylosia